matematykaszkolna.pl
udowodnij Norb: Udowodnij, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb całkowitych nieparzystych, jest podzielna przez 9
15 mar 18:59
Mila: np. tak: 2n−1, 2n+1,2n+3− trzy kolejne liczby nieparzyste dla n∊C (2n−1)3+(2n+1)3+(2n+3)3=24n3+36n2+66n+27= =(36n2+27)+(24n3+66n)=9(4n2+3)+(27n3−3n3+63n+3n)= =9*(4n2+3)+(27n3+63n)−3n(n2−1)= =9*(4n2+3+3n3+7n)−3n*(n−1)*(n+1)=... zapisz ładnie Iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych (n−1)*n*(n+1) jest podzielny przez 3 ⇒ 9| [(2n−1)3+(2n+1)3+(2n+3)3]
15 mar 20:25