matematykaszkolna.pl
RÓŻNICZKA HELP!!! QWERTY: Rozwiązać równanie różniczkowe: y' = eyx+yx
15 mar 14:42
Mariusz: Równanie jednorodne y = ux u'x+u = eu+u u'x = eu
 dx 
e−udu =

 x 
−e−u = ln|x| − C e−u = C − ln|x| −u = ln|C − ln|x||
 y 

= ln|C − ln|x||
 x 
y = −xln|C − ln|x||
15 mar 15:45
QWERTY: dzieki wielkie !
15 mar 15:52