matematykaszkolna.pl
Proszę o szybką pomoc. Pliska RozwartokątnyFilip: Heja potrzebuje pomocy z zadaniem ;< (a3 + b3 + 1)(1/a + 1/b +1) ≥ (a + b +1)2
14 mar 18:59
wredulus_pospolitus: A czemu zależy Ci na szybkiej pomocy? I o jakiej pomocy 'pliskujesz' ?
14 mar 19:00
RozwartokątnyFilip: Udowodnij, że dla dodatnich liczb rzeczywistych a,b prawdziwa jest nierówność:
14 mar 19:01
ABC: a założenia jakieś są do tej nierówności?
14 mar 19:01
RozwartokątnyFilip: a,b są dodatnie i tyle
14 mar 19:02
wredulus_pospolitus: no dobrze −−− jakie próby zostały podjęte przez Ciebie
14 mar 19:06
ABC: to z jakiegoś konkursu? tylko prawdę mów, bo ruszę dupę i sprawdzę emotka
14 mar 19:07
RozwartokątnyFilip: no a3 + b3≥ a + b ale to wciąż nic nie daje bo to rzeczywiste
14 mar 19:07
RozwartokątnyFilip: ABC: po prostu z jakiegoś arkusza maturalnego
14 mar 19:08
jc: a, b > 0 korzystamy z nierówności (uv)2 ≤ u2 v2 przyjmując u=(aa, bb, 1), v=(1/a, 1/b, 1) u2 = a3 + b3 + 1 v2 = 1/a + 1/b + 1 uv = a+b+1
14 mar 19:56
RozwartokątnyFilip: A mógłbyś jakoś mi to rozjaśnić bardziej bo nie łapie twojego sposobu rozwiązywania tego działania ?emotka
14 mar 20:00
jc: u, v to dwa wektory uv to iloczyn skalarny wektorów u i v u2, v2 to kwadraty wektorów u, v mamy nierówność: (uv)2 ≤ u2 v2 lub bardziej tradycyjnie uv ≤ |u| |v| https://pl.wikipedia.org/wiki/Nier%C3%B3wno%C5%9B%C4%87_Cauchy%E2%80%99ego-Schwarza
14 mar 20:14
ABC: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nier%C3%B3wno%C5%9B%C4%87_Cauchy%E2%80%99ego-Schwarza aczkolwiek jeśli to naprawdę z arkusza maturalnego nie sądzę żeby w kluczu był taki sposób
14 mar 20:14
RozwartokątnyFilip: No powiem wam, że tego w podstawie programowej to na pewno nie ma. Możliwe, że to zadanie jest z jakiejś starej matury i dlatego 🤯🤯 Ale dzięki za pomoc doceniam 😘
14 mar 20:25
LuluMarcinek13: Nie no panowie proszę was do było po ludzku zrobienia przecie a2 + a3/b + a3 + b3 + b2 + b3/a + 1/a + 1/b + 1 ≥ a2 + b2 + 2ab + 2a +2b +1 a3/b − 2ab+ b3/a + a3 − 2a + 1/a + b3 − 2b + 1/b ≥ 0 ((a√a)/√b) − (b√b)/√a)2 + (a√a− 1/√a)2 + (b√b − 1/√b)2 ≥ 0 Oj oj chłopaki 🤯😲😬
14 mar 20:47
KuszKaj: Dzięki za pomoc 🤭🤭🤭
14 mar 20:49
Michu: βαnalne Zadanko
14 mar 20:54
chichi: ktoś przyszedł wrzucił zadanie i sam je rozwiązał dla poklasku, zapewne nie swoją metodą emotka
14 mar 21:10