matematykaszkolna.pl
dowód algebraiczny baca: Uzasadnij, że dla x>0 prawdziwa jest nierówność: x4+1/x2+2/x ≥ 4
13 mar 23:03
wredulus_pospolitus:
 1 2 1 
x4 +

+

= (x2 +

)2
 x2 x x 
 1 
(x2 +

)2 ≥ 4
 x 
(x2 + 1)2 ≥ 4x2 (x2 + 1)2 − 4x2 ≥ 0 (x2 − 1)2 ≥ 0
13 mar 23:22
chichi: dla a1, a2, ..., an > 0 mamy: a1 + a2 + ... + an ≥ nna1a2...an
 2 1 1 
aplikując tę nierówność rozbijając

=

+

mamy:
 x x x 
 1 1 1 
x4 +

+

+

≥ 44x4 * 1/x2 * 1/x * 1/x = 4 * 1 = 4 □ emotka
 x2 x x 
13 mar 23:24
ABC: wredulus blefujesz pomiędzy drugą a trzecią linijką emotka
13 mar 23:41
wredulus_pospolitus:
 x3+1 
fakt ...

winno być emotka
 x 
14 mar 00:04
jc: x >0 0 ≤ (x2 − 1/x)2 + 2x (1 − 1/x)2 = (x4 − 2x + 1/x2) + (2x − 4 + 2/x) = (x4 + 1/x2 + 2/x) − 4
14 mar 10:40