matematykaszkolna.pl
pole maturalny: rysunek K jest środkiem odcinka AS i |AB|=12, |DC|=9, |CE|=h=8 , Oblicz pole trójkąta DKC
13 mar 22:44
an: Jaka jest odległość punktu S od podstawy AB
13 mar 23:41
chichi:
 12 4 16 
PASB = x, ΔABS ∼ ΔDSC ⇒ k =

=

, zatem k2 =

 9 3 9 
 9 4 9 192 
stąd PDSC =

x, PABCD = 84 = (

+ 1)2

x ⇒ x =

,
 16 3 16 7 
 4 9 192 144 72 
PADS =

*

*

=

, PAKD = PSDK =

no to mamy:
 3 16 7 7 7 
 72 108 180 
PDKC =

+

=

, masz odp. bo taki nieprzyjemny wynik? emotka
 7 7 7 
14 mar 09:06
Eta: rysunek Podobnie jak u chichi
  4 
skala podob. k=

to PDCS= 3S i PDKS=2S
 3 
 7 
P(trapezu)= 84 i P(trapezu)=(k+1)2*3S=84 ⇒ (

)2 *S=28
 3 
 5*28*3*3 180 
PDKC= 5S=

=

 7*7 7 
14 mar 15:23
Eta: rysunek Drugi sposób ........jak sugerował an
 3 24 
u=

*8=

 7 7 
 1 24 
3S=

*9*

 2 7 
 5*3*12 180 
to PDKC=5S=

=

 7 7 
14 mar 15:34