matematykaszkolna.pl
Ciagi PR silnia: Trzy liczby, których suma wynosi 52 tworzą ciąg geometryczny. Liczby te są jednocześnie pierwszym, trzynastym i siedemnastym wyrazem ciągu arytmetycznego. Wyznacz te liczby
13 mar 20:13
wredulus_pospolitus: oznaczmy te liczby jako:
b 

, b , bq
q 
wiemy, że:
 b 
b =

+ 12r
 q 
 b 
bq =

+ 16r
 q 
b 

+ b + bq = 52
q 
układ trzech równań z trzema niewiadomymi −−−− do dzieła
13 mar 20:15
wredulus_pospolitus: ewentualnie można też bardziej standardowo: liczby to a,b,c równania: b = a + 12r c = a + 16r a + b + c = 52 b2 = a*c w tym momencie masz układ czterech równań i cztery niewiadome
13 mar 20:16