matematykaszkolna.pl
Ciagi PR silnia: Dany jest ciag którego suma n pierwszych wyrazów wyraża się wzorem okresla sie wzorem Sn=6*5n+1+10, Wyznacz wzór ogólny tego ciągu. Sprawdź, czy jest to ciąg geometryczny.
13 mar 20:07
wredulus_pospolitus: S1 = a1 S2 − S1 = a2 S3 − S2 = a3
 a3 a2 
i sprawdź czy

=

= const.
 a2 a1 
13 mar 20:08
silnia: Wlasnie tak robilem, a3=3000, a2=600, a1=160, co nie jest stale w tej proprocji, ale chyba popelnilem jakis blad rachunkowy.
13 mar 20:09
chichi: S1 = a1, S2 = a1 + a2, S3 = a1 + a2 + a3 etc. żeby sprawdzić czy ciąg, którego wzór na sumę n początkowych wyrazów masz podany, musisz
 an+1 
sprawdzić czy iloraz

jest stały, czyli niezależny od zmiennej n.
 an 
po zastosowaniu analogii tego co napisałem wyżej masz: an+1 = Sn+1 − Sn, to teraz an = ... wstaw do powyższego ilorazu i sprawdź emotka
13 mar 20:11
Jolanta: 6*125+10= 6*625+10=
13 mar 20:27