matematykaszkolna.pl
Ciagi PR silnia: Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x) = 1−x+x2−x3+x4... Mamy tu doczynienia z nieskonczonym ciagiem geometrycznym q=−x |−x|<1 −x<1 ⋀ −x>−1 x>−1 x<1 x∊ (−1,1) Co dalej? Narysowac sobie wykres
13 mar 19:54
chichi: po coś wyznaczyłeś ten zbiór, zbiór na którym funkcja f jest szeregiem zbieżnym, zatem wzór
 1 
funkcji można zwinąć do postaci f(x) =

. Teraz zbadaj wartości tej funkcji na
 1 + x 
przedziale (−1,1) np. z wykorzystaniem pochodnej funkcji emotka
13 mar 20:03
wredulus_pospolitus:
 1 
f(x) = S =

Df = (−1 ; 1) rysujesz i masz ZW
 1−x 
13 mar 20:03
wredulus_pospolitus: fakt ... plusa tam wstaić trza
13 mar 20:04
chichi: albo bez użycia pochodnej tak jak mówi @wredulus po prostu narysuj wykres tej funkcji, jest banalny do narysowania i jego analiza również emotka
13 mar 20:07
silnia: Dzieki wielkie. Dzis gorszy dzien na matematyke..
13 mar 20:09