matematykaszkolna.pl
Ciagi PR silnia: Wykaż, że jeśli ciąg an jest ciągiem arytmetycznym o różnicy ra to ciąg bn dany wzorem ogólnym bn=3an−4jest również ciągiem arytmetycznym o różnicy rb, wyznacz rb, w zaleznosci od ra
13 mar 19:44
wredulus_pospolitus: b1 = 3a1 − 4 b2 = 3a2 − 4 b1 + rb = 3a1 − 4 + 3ra czyli rb = 3ra
13 mar 19:48