matematykaszkolna.pl
Ciagi matura PR silnia: Liczby log(3xx−4), logx, log(x−2) tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny. Oblicz x. x∊(2,4),(4,+) 2logx=log(3xx−4)+log(x−2) x2=3x2−6xx−4 x3+x2+6x=0 x=0, w odpowiedzi mam x=6, gdzie robie blad?
13 mar 19:41
Jolanta: x2(x−4)=3x2−6x x3−4x2=3x2−6x x3−7x2+6x=0 x(x2−7x+6)=0 Δ=25 x1=1 x2=6 x=1 nie nalezy do dziedziny
13 mar 20:01
k: Dziedzina do poprawy.
13 mar 20:06
silnia: x rozne od 1/3, x rozne od 3, x rozne od 1, i x>2, czyli x od 2 do 3, od 3 do +inf, tak?
13 mar 20:07
Jolanta:
3x 

>0 x>4
x−4 
13 mar 21:09
k:
 3x 
x ≠ 4 ∧

> 0 ∧ x > 0 ∧ x − 2 > 0
 x−4 
x ∊ (4 , )
13 mar 21:18
Jolanta: x∊ <4,)
13 mar 21:27