matematykaszkolna.pl
Zdarzenia M: Produkowany wyrób może by zaklasyfikowany z jednakowym prawdopodobieństwem do jednej z trzech klas: I, II, III. Określamy zdarzenia – wylosowany wyrób będzie: I albo II klasy (zdarzenie A), I albo III klasy (zdarzenie B), II albo III klasy (zdarzenie C). Zbadać, czy zdarzenia A, B, C są: a) niezależne parami, b) niezależne zespołowo.
13 mar 09:01
getin:
 2 
P(A) =

 3 
 2 
P(B) =

 3 
 2 
P(C) =

 3 
 1 
P(A∩B) =

 3 
 1 
P(A∩C) =

 3 
 1 
P(B∩C) =

 3 
P(A)*P(B) = P(A∩B) nie zachodzi, więc zdarzenia A, B, C nie są niezależne
13 mar 09:21
wredulus_pospolitus: czyli sprawdzamy, że: a) P(AnB) = P(A)*P(B)
 1 4 2 2 
P(AnB) =

=

=

*

= P(A)*(B)
 3 9 3 3 
b) P(AnBnC) = P(A)*P(B)*P(C)
 2 
P(AnBnC) = 0 (

)3 = P(A)*P(B)*P(C)
 3 
13 mar 09:22
wredulus_pospolitus: w (a) oczywiście na czerwono miał być znak braku równości emotka
13 mar 09:23