matematykaszkolna.pl
NWW kat: JAK OBLICZYĆ NWW(1,2,3,4,5,6)?
12 mar 19:07
NWW: 60
12 mar 19:23
Jolanta: 6|2 v 4|2 v 3|3 2|2 1| 1| NWW(6,4) =12 obydwie liczby dzielą sie przez 2 Patrzymy,które liczby nie sa wspólnymi dzielnikami przy dzieleniu 6 mamy jeszcze 3 Mnozymy ją przez 4 3*4=12 albo przy dzieleniu 4 mamy jeszcze 2 Mnozymy ją przez6 2*6=12 wspólna wielokrotnosc 5 i 12 5*12=60
12 mar 20:11