matematykaszkolna.pl
Rozwiąż algebraicznie i graficznie układ równań Francesco: Rozwiąż algebraicznie i graficznie układ równań
|x|+2=|y|  
|x|+|y|=4
12 mar 18:14
wredulus_pospolitus: i problem pojawia się w którym momencie?
12 mar 19:34
Francesco: cóż, nie umiem na pewno rozwiązać tego algebraicznie, graficznie cos mam ale chce sie upewnic.
12 mar 19:53
Eta: |y|=|x|+2 to |x|+|x|+2=4 2|x|+2=4 ⇒ |x|=1 ⇒ x=1 v x= −1 to|y|=1+2 ⇒ |y|=3 ⇒ y= 3 v y= −3 (1,3), (1,−3), (−1,3), (−1,−3)
12 mar 19:59
Eta: rysunek
12 mar 20:03
Francesco: Dziękuje bardzo
12 mar 20:11
Eta: Na zdrowie "tradycyjnie" ...... emotka
12 mar 20:13