matematykaszkolna.pl
mediana matura: Oblicz medianę wszystkich liczb trzycyfrowych
12 mar 17:22
getin:
 100+999 
M =

= 549,5
 2 
12 mar 17:34