matematykaszkolna.pl
zadanie tarcza: niech x1 x2 beda pierwiastkami x2 + bx + c =0 wyznacz calkowite wspolczynniki b i c tak aby powyzsze rownanie mialo dwa rozne rozwiazania spelaniajace warunki suma odwrotnosci 2/3 suma kwadratow 40 i wyszlo mi b = 5 c = −15/2 lub b = −8 c = 12 i jakas odpowiedz trzeba odrzucic ale nie wiem jak dojsc ktora
12 mar 16:03
mat: c= −15/2∉ℤ
12 mar 16:42
Jolanta: x12+x22=40 (x1+x2)2−2x1*x2=40 (−b)2−2c=40
 15 
x2+5x−

=0
 2 
(−5)2−2(−15/2)=40 25+15=40 40=40
12 mar 20:24
Jolanta: sprawdz sume odwrotnosci
12 mar 20:31