matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Ola: W loterii jest 60 losów, w tym 12 wygrywających. Wylosowano jeden los. Następnie dołożono 8 losów wygrywających i 4 puste. Oblicz, o ile zwiększyło się prawdopodobieństwo wylosowania losu wygrywającego. Mam pytanie czy w treści tego zadania jest może błąd? Wydaje mi się, że do poprawności obliczeń potrzeba wiedzieć jaki los wylosowano − czy wygrywający czy pusty. Z góry dziękuję za odpowiedź (to zadanie z poziomu 8 klasy szkoły podstawowej)
12 mar 11:18
getin: Rozwiązując, trzeba rozważyć 2 przypadki: a) wylosowano wygrywający los b) pusty a) Zostało 59 losów w tym 11 wygrywających i 48 pustych Po dołożeniu mamy 71 losów: 19 wygrywających i 52 puste
 12 19 
W tym przypadku prawdopodobieństwo zwiększyło się z

do

 60 71 
czyli zwiększyło się o wartość
19 12 19 1 95−71 24 


=


=

=

71 60 71 5 355 355 
b) Zostało 59 losów w tym 12 wygrywających i 47 pustych Po dołożeniu 71 losów w tym 20 wygrywających i 51 pustych
 12 20 
Nastąpił tutaj wzrost prawdopodobieństwa z

do

 60 71 
20 12 20 1 100−71 29 


=


=

=

71 60 71 5 355 355 
12 mar 11:30
wredulus_pospolitus: Treść jest poprawna.
 1 19 4 20 19 + 80 99 
P(C) =

*

+

*

=

=

<−−− takie jest
 5 71 5 71 5*71 355 
nowe prawdopodobieństwo Zmiana prawdopodobieństwa:
99 1 99 − 71 28 


=

=

355 5 355 355 
13 mar 09:37