matematykaszkolna.pl
objetość Mikołaj : Oblicz objętość bryły powstałej przez obrót okręgu x2+y2=49(x,y>0) wzgledem y=−2.
12 mar 08:23
wredulus_pospolitus: To jest kropka w kropkę przepisana treść ?
12 mar 08:47
wredulus_pospolitus: co robimy z 'dziurami' w tejże (niby) bryle ?
12 mar 08:48