matematykaszkolna.pl
nierówność trygonometryczna mar: Rozwiąż nierówność w przedziale <0,2pi>
1 2 

>

1+cos2x 3 
Rozwiązałem równanie
1 2 

=

1+cos2x 3 
2+2cos2x = 3 2cos2x = 1 cos2x = 1/2 2x = pi/3 + 2k*pi lub 2x = 10/6 * pi + 2k*pi x = pi/6 + k*pi lub x = 5/6*pi + k*pi Rozwiązaniem nierówności będzie przedział i generalnie mam problem z wyznaczaniem tych przedziałów Robię to tak, że sprawdzam nierówność dla dowolnego x np. x=pi, nierówność jest nieprawdziwa, a że wartość dla tego x leży powyżej linii 1/2 to rozwiązaniem będą te przedziały dla których y leży poniżej 1/2. Czyli (pi/6 , 5pi/6) U (7pi/6 , 11pi/6). Czy moje rozumowanie jest prawidłowe? I czy można jakoś inaczej rozwiązywać te nierówności?
10 mar 11:32
Rafał: Najpierw wyznaczam dziedzinę nierówności. Wiemy, że nierówność ma być w przedziale <0, 2π>, zatem 0 ≤ 2x ≤ 2π 0 ≤ x ≤ π Dalej 1 + cos 2x musi być różne od zera. 1 + cos 2x ≠ 0 cos 2x ≠ −1 Korzystam z wzoru cos 2x = 1 − 2sin2 x 1 − 2sin2 x ≠ −1 −2sin2 x ≠ −2 sin2 x ≠ 1 Teraz rysujemy wykres funkcji y = sin x i rozpatrujemy na przedziale <0, π>. Wykres ten osiąga wartość 1 tylko dla argumentu x = π2. Podobnie będzie z funkcją y = sin2 x, na tym samym odcinku <0, π>, gdyż wartości od <0, 1> będą podnoszone do kwadratu i tylko w jednym przypadku będzie tak, że sin2 x = 1, gdy x = π2. Wówczas: sin2 x ≠ 1 x ≠ π2 Uwzględniając nasze wszystkie warunki, wiemy, że x∊<0, π2) ∪ (π2, π> Wracamy do nierówności. Oceńmy czy 1 + cos 2x będzie zawsze większy lub równy zero. 1 + cos 2x = 1 + 1 − 2sin2 x = 2 − 2sin2 x = 2(1 − sin2 x) Wiemy, że na przedziale <0, π>, sin2 x przyjmuje wartości od <0, 1>. Po uwzględnieniu naszego warunku na przedziale <0, π2) ∪ (π2, π>, sin2 x przyjmuje wartości od <0, 1). Natomiast 1 − sin2 x przyjmuje wartości od (0, 1>. Następnie 2(1 − sin2 x) przyjmuje wartości od (0, 2>. Czyli 1 + cos 2x również przyjmuje wartości od (0, 2>. Zatem mnożymy naszą nierówność obustronnie przez (1 + cos 2x)
1 2 

>

/ * (1 + cos 2x)
1 + cos 2x 3 
 2(1 + cos 2x) 3 
1 >

/ *

 3 2 
3 

> 1 + cos 2x
2 
1 

> cos 2x
2 
1 

> 1 − 2 (sin x)2
2 
 1 
2(sin x)2 >

 2 
 1 
(sin x)2 >

 4 
Z racji, że obie strony są nieujemne to:
 1 
sin x >

 2 
Następnie rozwiązanie tej nierówności jest opisane tutaj 1604. Wówczas mamy:
 π  
x ∊ (

,

)
 6 6 
 π π 
I po uwzględnieniu naszej dziedziny nierówności x ∊ <0,

)∪(

, π> ostatecznie
 2 2 
mamy rozwiązanie
 π π π  
x ∊ (

,

) ∪ (

,

)
 6 2 2 6 
10 mar 14:00
10 mar 14:04
mar: WOW, dzięki za tak szczegółowe rozpisanie tego, super! Faktycznie zapomniałem o dziedzinie i nie wiem czemu nie sprawdziłem, że mianownik jest zawsze dodatni wiec można przez niego pomnożyć. Ale jeszcze jedna rzecz. Może ja nieprecyzyjnie napisałem: "Rozwiąż nierówność w przedziale <0,2pi>" chodziło mi że x ma należeć do tego przedziału. A nie jak 2x, zatem rozwiązaniem tej nierówności będzie również przedział
    11π 
x ∊ (

,

) U (

,

)
 6 2 2 6 
10 mar 14:26
mar: Czy tak?
10 mar 14:26
Rafał: Faktycznie pomyliłem się, jak najbardziej jest jeszcze to powyższe rozwiązanie.
10 mar 14:45