matematykaszkolna.pl
wielomian ciufcia: Witam, czy ktoś potrafi rozwiązać taką nierówność, jestem pewny ze ma jeden pierwiastek, ale nie potrafię go znaleźć. x3+6x2+8x+6>0
9 mar 21:43
Min. Edukacji: Narysuj sobie
9 mar 22:34
9 mar 22:50