matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo nick: Oblicz prawdopodobieństwo, że idąc najkrótszą drogą z K do M przejdziemy przez punkt A, ale nie przejdziemy przez punkt B. https://imgur.com/a/KdQ4rEB Według mnie:
 
nawias
14
nawias
nawias
7
nawias
 
|Ω|=
  
 
nawias
8
nawias
nawias
4
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
|A|=
*2*
   
9 mar 21:03
nick: i jak?
10 mar 21:20
Rafał: Ja bym to widział tak, ale nie jestem pewien |A| = 1 (jedna możliwa do wyboru droga, konkretna, której liczymy prawdopodobieństwo) |Ω| = 42 * 2 * 4 = 128
 1 
P(A) =

 128 
Zbiór Ω − wszystkie możliwe najkrótsze drogi drogę z K do A można ułożyć w takie ciągi 4 wyrazowe, zbioru 2 elementowego {0, 1}. 0000, 0001, 0010,... Jak idziemy w lewo to dajemy 0, jak w prawo to 1. Wówczas mamy do czynienia z wariancją z powtórzeniami i takich możliwości jest 42 = 16. https://imgupx.com/RUIxChlr Następnie mamy 2 możliwości aby pójść do kolejnych punktów, które oznaczę kolejno P1, P2 oraz od tych punktów mamy dokładnie 4 możliwości aby dotrzeć do punktu M, gdzie droga od P1 do M oraz od P2 do M będzie równa 4 kroki. https://imgupx.com/lOKzEIAT
10 mar 22:44
. : nick − − − dobrze masz
11 mar 07:32
. : Rafał − za przeproszeniem, ale co Ty pitolisz?
11 mar 07:34
Rafał: Co to za język i słowa? Jak tak będziesz pisał to kto zechce Ci w ogóle pomagać?
11 mar 09:01