matematykaszkolna.pl
Udowodnić nierówność korzystając z rachunku różniczkowego Ewa: Pokazać, że ln(x)≤x dla x>0
9 mar 18:46
mat: f(x) = ln(x) − x
 1 1 2−x 
f'(x) =


=

 x 2x 2x 
f'(x) = 0 dla x = 4; f'(x)>0 dla x∊(0,4) oraz f'(x)<0 dla x∊(4,) czyli f ma maksimum w punkcie x=4, wtedy f(4) = ln4 − 4 <0 zatem f(x) < 0 dla x>0 zatem ln(x) < x dla x>0
9 mar 20:11