matematykaszkolna.pl
zadanie optymalizacyjne batman: Pewna firma produkująca sprzęt elektroniczny oszacowała, że koszty wytworzenia n sztuk tego sprzętu podczas dnia pracy wynoszą (n3 + 100n + 6750)zł. Jaka powinna być dzienna liczba sztuk wyprodukowanego sprzętu, aby koszty K(n) wytworzenia przypadające na jedną sztukę były najmniejsze? Jak to wyliczyć ? Mi podczas liczenia wychodzi, że pochodna nie ma miejsc zerowych
9 mar 16:07
an: z czego liczysz tą pochodną
9 mar 16:41
batman: Z podanego w zadaniu wzoru na koszt wytworzenia n sztuk sprzętu
9 mar 17:10
an: To przeczytaj dokładnie co masz obliczyć, a co masz podane
9 mar 17:44
batman: Nie wiem wtedy jak dojść do wzoru funkcji
9 mar 18:06
wredulus_pospolitus: batman −−− licząc pochodną z tego co masz jest bez sensu ... bo im mniej produkujesz tym niższy będzie koszt produkcji musisz tą funkcję podzielić przez 'n' aby mieć funkcję kosztu produkcji '1 sztuki' przy zadanej produkcji 'n'. I z tego liczysz pochodną
9 mar 18:07
an: Masz wzór na koszt produkcji n sztuk, to ile kosztuje jedna
9 mar 18:10
batman:
 2n3−6750 
Pochodna to

?
 n2 
9 mar 18:30
an: OK
9 mar 18:48
batman: Czyli n=15
9 mar 19:04