matematykaszkolna.pl
Iloczyn kartezjański, funkcja 1:1 i "na" Funkcija: Chciałbym zapytać o każdą z funkcji. Czy dobrze rozumuje: Iloczyn kartezjański: Każdy x ma takiego samego y 1:1 jeden x ma różne y "na"(suriekcja) każdemu x odpowiada inny y
9 mar 15:54
Funkcija: dobre to je czy nie?
9 mar 17:20
flet: co jest gamonie?
9 mar 17:21