matematykaszkolna.pl
Prędkość kątowa i liniowa Mirek : Koło zamachowe obraca się w stałej płaszczyźnie tak, że położenie kątowe danego punktu koła (wyrażone w radianach) zmienia się zgodnie z zależnością φ = 45t. Koło obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. a) Jaka jest prędkość kątowa koła zamachowego? b) Jaka jest prędkość liniowa punktów koła położonych w odległościach 10 cm i 20 cm od osi obrotu? c) O ile radianów koło obróci się w ciągu 1 minuty? Ile to pełnych obrotów koła? Odp.: a) ω = 45rad, b) 4,5m i 9m, c) 2700rad, 429 pełnych obrotów
9 mar 09:10
Min. Edukacji:
  
ω=

=45
 dt 
v=ωr
 εt2 
α=

 2 
Toz to elementarne
9 mar 13:10
Min. Edukacji: odp. b) sa do dupy
9 mar 13:10