matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α . Przez krawędź podstawy tego ostrosłupa poprowadzono płaszczyznę, która jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod katem β , i która przecina przeciwległą krawędź ostrosłupa w punkcie E Oblicz stosunek pola powierzchni otrzymanego przekroju do pola powierzchni podstawy ostrosłupa jeżeli wiadomo, że 5sin α = 4sin(α + β ) .
9 mar 09:07
Bogdan: rysunek
 sinα 4 
5sinα = 4sin(α + β) ⇒

=

 sin(α + β) 5 
sinγ = sin(α + β), |CD| = a3,
 |DE| |CD| 
z twierdzenia sinusów w ΔDCE:

=

⇒ |DE| = ...
 sinα sin(α + β) 
Pola trójkątów: PABE = a*|DE| = ..., PABC = a*|CD| = ... Proszę kontynuować samodzielnie
9 mar 13:27
anna: dziękuję
9 mar 16:37