matematykaszkolna.pl
Wzory Viete'a Monika: Proszę o pomoc jak przekształcić wyrażenie |x1−x2| na wzory Viet'a.
9 mar 08:55
. : Zauwaz ze: (x1 − x2)2 = (x1+x2)2 − 4x1x2
9 mar 08:59
Monika: Dziękuję za wskazówkę. Wtedy w pierwszym składniku zastosuję sumę, a w drugim iloczyn z wzoru Viete'a. To znaczy, że mam wyrażenie |x1−x2| podnieść do kwadratu?
9 mar 09:23
Monika: Już wiem, dziękuję emotka
9 mar 09:30