matematykaszkolna.pl
Punkt na okręgu - ruch jednostajny Jan: Cześć, pomógłby mi ktoś z rysunkiem i obliczeniami? Koło o promieniu R toczy się po prostej ruchem jednostajnym z prędkością kątową ω. Znaleźć dla punktu leżącego na obwodzie koła: a) równania ruchu, b) równanie toru, c) całkowitą długość drogi pomiędzy dwoma kolejnymi zatknięciami z prostą, po której koło się toczy, d) całkowite przyspieszenie. Przyjąć x(0) = y(0) = 0. Odp.: a) x(t) = ωRt − Rsin(ωt), y(t) = R − Rcos(ωt), b) x(y) = Rarccos((R−y)/R) − Ry − y2, c) s = 8R, d) a = ω2R
9 mar 08:11