matematykaszkolna.pl
wielomian peklo: wyznacz wartosci m dla ktorych wielomian w(x) = x3 + (m+1)x2 − m2 jest funkcja rosnaca w przedziale (−; +)
8 mar 22:07
wredulus_pospolitus: masz tu pochodną: https://matematykaszkolna.pl/forum/416508.html teraz na gotowca czekasz
8 mar 22:17