matematykaszkolna.pl
Ciągi Kastet: Wyznacz a1 i q ciągu geometrycznego (an), gdzie n≥1, którego drugi wyraz jest równy
 6n2 − 6 
limx→

, a suma wszystkich jego wyrazów jest 5 razy mniejsza od
 (5n+1)(n+1) 
sumy kwadratów tych wyrazów.
 6 
Obliczyłem drugi wyraz a2=

i na tym się zatrzymałem
 5 
8 mar 13:15
Pałka szturmowa: wcześniej się zatrzymujesz, lej zadanie w pysk kwadraty wyrazów też tworzą ciąg geometryczny zapisuj warunki dla niego
8 mar 13:28
chichi: tam winno być n→, zamiast x. a12, a22, a32, a42, ..., korzystając z własności c. geom. masz: a12, a12q2, a12q4, a12q6, ... − jest to nowy ciąg geom. policz ich sumy, ułóż równanie z warunkiem z polecenia i licz emotka
8 mar 13:31
Kastet:
 6 1 
Wyszło mi a= −1 i q= −

lub a= 6 i q=

, dobry wynik ?
 5 5 
8 mar 15:05
Kastet: Pisząc a miałem na myśli oczywiście a1
8 mar 15:08