matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Rozpatrujemy wszystkie trójkąty równoramienne ABC (|AB | = |AC | ), na których opisano okrąg o promieniu R = 2 . Niech d oznacza długość ramienia AB trójkąta. Wykaż, że pole P każdego z tych trójkątów, jako funkcja długości d , wyraża się wzorem P(d) = 116d3 16 − d2 . ja doszłam do wzoru P = 12 IABI*ICDI ICDI = h = (2+x) I ABI =a P = 12 * a * (2+x) z ΔADC IDCI2 + IADI2 = IACI2 IACI = d − ramię ΔABC dalej nie mogę doprowadzić do wzoru P(d) = 116d3 16 − d2 .
8 mar 09:29
an: rysuneke=? sinα=? cosα=?
 d2sin2α d316−d2 
P=

=

 2 16 
8 mar 13:50
anna: dziękuję nie pomyślałam o dorysowaniu odpowiednich rysunków
8 mar 13:59