matematykaszkolna.pl
Pytanie do f. uwiklanej Atreus: Czy dobrze rozumiem, ze funkcja postaci x3−y3=0 jest w postaci uwikłanej, a po wyliczeniu rozwiązania y=x jest już w postaci jawnej?
7 mar 21:02
mat: tak
7 mar 21:15
Atreus: Dzięki!
8 mar 14:58