matematykaszkolna.pl
Zadanie Maniek: Dana jest funkcja kwadratowa f określona wzorem 2 f(x ) = kx + (2− 2k)x − 1 dla każdej liczby rzeczywistej x i k ∈ (− 1,0) . Wyznacz równania dwóch prostopadłych stycznych do wykresu funkcji f poprowadzonych w punktach, których pierwsze współrzędne różnią się o 2, jeżeli wiadomo, że funkcja f ma maksimum lokalne równe 72 .
24 sty 17:33
Maniek: *bez 2 przed wzorem funkcji*
24 sty 17:34
wredulus_pospolitus: a gdzie ten kwadrat w tejże funkcji kwadratowej
24 sty 17:34
Maniek: Przy pierwszym x od lewej,
24 sty 17:35
Maniek: (x ) = kx2 + (2− 2k)x − 1
24 sty 17:36
wredulus_pospolitus:
 7 
skoro ymax =

to:
 2 
1) k < 0 (bo tylko wtedy masz maksimum)
 Δ 7 
2) −

=

−−−> −28k = 2( 4(1−k)2 + 4k)
 4k 2 
wyliczasz 'k' (zapewne jedno z nich wypadnie poza podany w zadaniu przedział). Mając 'k' wyznaczasz styczne
24 sty 17:38
Maniek: Dziękuję
24 sty 17:41