matematykaszkolna.pl
Logarytmy Kajka: Podaj miejsce zerowe oraz asymptote funkcji log3(x−2)+1
24 sty 14:24
. : I problem polega na?
24 sty 15:12