matematykaszkolna.pl
funkcja malejąca janush: Wyznacz ekstremum funkcji i zbadaj jej monotoniczność
 1 1 1 
f(x)=1+

+

+

+...
 x−1 (x−1)2 (x−1)3 
 1 
Jest to nieskończony ciąg geometryczny o a1=1 i q=

 x−1 
 x−1 
Stąd wyszła mi funkcja f(x)=

 x−2 
 −1 
Wyznaczyłem pochodną f'(x)=

 (x−2)2 
Z tego wynika, że pochodna nie ma ekstremum i jest malejąca w całym zbiorze R\{2}, a autor podał odpowiedź, że nie ma ekstemum(czyli się zgadza), ale że ta funkcja jest malejąca (−;0),(2;+) i nie wiem skąd ta rozbieżność w wynikach
24 sty 13:37
chichi: a no dlatego, ze wzór tej funkcji można tak zapisać wew. przedziału zbieżności tego szeregu, zatem musisz obciąć dziedzinę rozwiązując taką nierówność |q| < 1 emotka
24 sty 13:44
janush:
  1 
Aaa czyli wyznaczyć część wspólną R\{2} i −1<

<1?
  x−1  
24 sty 14:02
chichi:
1 

< 1 ⇔ |x−1| > 1 ⇔ x > 2 ⋁ x < 0 ⇔ x ∊ (−, 0) ∪ (2,+)
|x−1| 
tyle emotka
24 sty 14:18
janush: Dziękuję bardzo, zapomniałem totalnie o warunku |q| < 1 emotka
24 sty 14:40