matematykaszkolna.pl
Pomóżcie Misia: rysunekα jest pomiedzy przekatna prostopadłoscianu a przekątną podstawy natomiast kat β jest miedzy krawedzia podstawy a jej sciana. Nie potrafie inaczej narysowac i chodzi o te krawedz na dole oznaczona w a. w*cosα*cosβ b. w/cosα c. w/cosα * cos β d w*tgα/cosβ Pomozcie
24 sty 10:57
M:
5 sty 08:13