matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Hanna: Doświadczenie losowe polega na trzykrotnym rzucie kostka sześcienną. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na tym, że iloczyn oczek Otrzymanych liczb jest równy 12
24 sty 09:21
ite: Trzeba zacząć od ustalenia, które iloczyny trzech liczb ze zbioru {1,2,3,4,5,6} dają wynik 12. 6*2*1 = 12 4*3*1 = 12 3*2*2 = 12 Teraz policz prawdopodobieństwo każdego z tych zdarzeń i zsumuj.
24 sty 10:37
Justyna: wpadłam tylko na te dwa a zapomniałam o 6 dziekuje
24 sty 10:41