matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: dana jest funkcja f(x) = ax +bx2 gdzie x ≠0 Funkcja f ma ekstremum dla x =1 oraz f,(−1) = 1 oblicz współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie o pierwszej współrzędnej 2 f, (−1) = 1 f,(x) = ax2 − 2ax2 − 2bxx4 f, (−1) = −a +2b = 1 dalej nie wiem
23 sty 17:48
anna: odp współczynnik kierunkowy stycznej to 116 taki jest wynik
23 sty 18:04
Jolanta: dla x=1 istnieje ekstremum czyli pierwsza pochodna=0 f'(1)=0=a−2a−2b a=−2b napisałaś ze −a+2b=1 czyli 2b+2b=1
 1 1 
b=

a=−

 4 2 
wspólczynnik kierunkowy stycznej rowny jest f'(2)
23 sty 23:45
Jolanta:
 −(−1/2)*22−2*1/4*2 1 
f'(2)=

=

 24 16 
23 sty 23:53
anna: dziękuję
24 sty 07:18