matematykaszkolna.pl
z rownan trygonometrycznych pioterr042004: pomożcie proszę rozwiązac − ile pierwiastków równania należy do przedziału < 0;4π>? w następujących przykładach a) sin kwadrat 3x=1 b)2 cos kwadrat 2x=1 i jak rozwiązac rownania : a) tg 2x= −1 b) 3 tgπx= pierwiastek z 3 c) tg do kwadratu 2x=3 d) 3 tg do kwadratu x/2=1 prosze pomózcie
23 sty 16:47