matematykaszkolna.pl
C C: W spółce X komandytowej jest 3 wspólników: X wniósł wkład w wysokości 1.000 zł, Y − 2000 zł i Z − 3000 zł. Suma komandytowa w przypadku Y i Z wynosiła 3.000 zł. Spółka miała wierzyciela, który wygrał z nią sprawę i przeprowadził egzekucję z majątku spółki. Ta jednak okazała się bezskuteczna. Wówczas wierzyciel postanowił skierował egzekucję do majątku wspólników. Jaka będzie odpowiedzialność za długi spółki w przypadku. X? Y? Z? Jak zmieniłaby się sytuacja, gdyby X otrzymał zwrot władu w wysokości 1.000 zł, zaś Z otrzymał z tytułu zwrotu wkładu kwotę 1.500zł?
23 sty 13:04