matematykaszkolna.pl
X X: W spółce partnerskiej X i partnerzy jest trzech wspólników: X, Y i Z. Wspólnicy podzielili między siebie zadania w ten sposób, że X był partnerem zarządzającym i zajmował się głównie rozdziałem zadań między inne osoby działające w spółce, Y zajmował się obsługą podmiotów gospodarczych, zaś Z prowadzeniem spraw sądowych klientów spółki. Pewnego dnia Z zapomniał złożyć apelację w sprawie o 1 mln zł. Pokrzywdzony w ten sposób klient skierował swoje roszczenia względem spółki, X i Y stwierdzili, że ze sprawą nie mają nic wspólnego w zw. z tym nie mają zamiaru ponosić żadnej odpowiedzialności. Kto ponosi odpowiedzialność za powyższe zobowiązanie odszkodowawcze? Co byłoby gdyby do niewniesienia apelacji doszło z winy sekretarki, która w ramach podziału zadań była podporządkowana X?
23 sty 12:48