matematykaszkolna.pl
proszę o sprawdzenie anna: prosta 2x − y − 5 =0 przecina okrąg o środku S(2;4) w punktach A i B długość cięciwy AB =45 Wyznacz równanie okręgu obliczyłam odległość punktu S od prostej x = I2*2 −1*4 −5I5 = 5 ΔABS równoramienny punkt P środek odcinka AB IPBI= 25 z ΔPSB tw pitagorasa ISBI2 = ISPI + IPBI2 r2 = 5 +20 =25 ⇒ r =5 odp ; (x−2)2 + (y+4)2 = 25 czy to zadanie jest rozwiązane poprawnie bo w odpowiedziach jest informacja że trzeba 1) obliczyć symetralną odcinka AB 2) środek odcinka AB 3) współrzędne punktu A lub B 4) obliczenie kwadratu promienia okręgu
23 sty 08:46
chichi: nie trzeba, tylko można. szkic rozwiązania podaje zawsze możliwe rozwiązanie, które proponuję autor, co oczywiście nie oznacza, że jest ono jedyne. w tym przypadku Twoje rozwiązanie jest bardziej eleganckie od tego zaproponowanego w podręczniku, o ile nie masz błędów rachunkowych. czy odpowiedź zgadza się z tą która otrzymał autor? emotka
23 sty 09:47
anna: dziękuję bardzo
23 sty 11:03