matematykaszkolna.pl
Działania na wektorach A1: 1.Dla jakiego parametru m wektory p i q są do siebie prostopadłe. q=(−3k+(2+m) i+j)x(i−j) p=BA A=(2m;−1;2) B=(−1;2;m) 2.a)Znaleźć równanie prostej α przechodzącej przez dwa punkty A(0;−2;1) B=(1;−3;0) b)Znaleźć równanie płaszczyzny l przechodzącej przez dwa punkty M(1;2;−2) N(0;−2;1) i
 x−1 y z+2 
równoległej do prostej β:

=

=

 2 1 2 
c)Znaleźć punkt przebicia E płaszczyzny l prostą α.
23 sty 03:35