matematykaszkolna.pl
Proszę o pomoc Anna: Liczby ze zbioru K={1,2,3,5,6}ustawimy tak,że iloczyn każdych dwóch kolejnych liczb będzie liczba parzysta Ile jest takich ustawien
22 sty 20:43
Maciess: 3 nieparzyste i 2 parzyste. Jedyna opcja to ciąg postaci NP | P | NP | P | NP gdzie P oznacza liczbe parzystą, a NP nieparzysta. Więc ustawień będzie 3! * 2! = 12. Zastanów sie co będzie jak do zbioru K dorzucimy jeszcze liczbę 4.
22 sty 21:54