matematykaszkolna.pl
Wykaż, że Wojtek : Dane są liczby a i b spełniające warunek 3a+b=2 Wyznacz takie wartości a i b ,dla których 2a2+b2+4*a*b przyjmuje największą wartośc
22 sty 20:37
chichi: 3a + b = 2 ⇔ b = 2 − 3a zbadajmy funkcję f daną wzorem f(a) = 2a2 + (2 − 3a)2 + 4a(2 − 3a) i znajdźmy jej ekstrema emotka P.S. do czynienia mamy z funkcją kwadratową, więc max. wartości spodziewamy się w wierzchołku.
22 sty 20:46