matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Wojtek : Doświadczenie losów polega na trzykrotnym rzucie symetryczną kostka do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że iloczyn otrzymanych liczb będzie równy 12
22 sty 20:34
wmboczek: policz wszystkie grupy przypadków 126 − 6 możliwości 134 − ? 223 − ?
24 sty 14:05