matematykaszkolna.pl
Bardzo proszę o pomoc Hala: Przez punkt P leżący na zewnątrz okregu o promieniu 4 poprowadzono Dwie proste k styczna do okręgu w punkcie A i prosta m przechodząca Przez środek okręgu i przecinająca okrąg w punktach B i C takich,że CP=3*BP. a) wówczas AP jest równe b) odległość punktu o współrzędnych (1,2) od prostej o równaniu u=0.75x+0.25 jest rowna
22 sty 20:31
wredulus_pospolitus: rysunek (a) (4+4+x) = 3*(4+x) −−−> x = (4+x)2 = 42 + y2 −−−> y = (b) prostopadła do tej prostej ma współrzynnik kierunkowy a = − 4x/3 g(x) = −4x/3 + b −−−> wstawiasz współrzędne punktu podane w zadaniu i wyznaczasz 'b' sprawdzzasz jaki jest punkt przecięcia tych dwóch prostych (współrzędne punktu przecięcia) masz współrzędne dwóch punktów −−− liczysz długość odcinka pomiędzy nimi
23 sty 09:09
wredulus_pospolitus: poprawka do (a) (4+4+x) = 3*x
23 sty 10:36