matematykaszkolna.pl
Zadanie z zagadnień własnych operatora liniowego Poston: Dana jest macierz operatora A w bazie (e1, e2, e3) przestrzeni rzeczywistej. Wyliczyć wartości i wektory własne tego operatora. Jeśli operator jest diagonalizowalny, to znaleźć macierz przejścia do bazy złożonej z wektorów własnych. Podać związek baz i macierz operatora w nowej bazie. Macierz na której działamy (ale nie wiem czego dotyczy) to 1,−8,2 −5,7,1 2,4,4 Gdyby ktoś pomógł mi zrozumieć od czego zacząć w tym zadaniu, albo jak wyprowadzić te wzory na operator liniowy, to byłbym wdzięczny. Z góry dziękuję, Poston
22 sty 18:22
Poston: Przenoszę na górę
22 sty 23:34
chichi: no to zacznijmy powoli czy wiesz kiedy operator jest diagonalizowalny? emotka
23 sty 00:13
Poston: Nie
23 sty 00:16
chichi: operator liniowy jest diagonalizowalny jeśli jego macierz jest odwracalna w pewnej bazie, czyli w języku macierzy macierzy po prostu: macierz A będzie odwracalna jeśli istnieje macierz odwracalna P taka, że A = PDP−1, gdzie P jest macierzą przejścia między bazami. czy potrafisz wyznaczyć wartości własne macierzy A, czyli wyznaczyć pierwiastki wielomianu charakterystycznego tej macierzy? emotka
23 sty 00:34
Poston: Wiem czym jest operator liniowy, wektor własny, odwzorowanie liniowe, baza i kombinacja liniowa. Nie wiem, czym jest wielomian charakterystyczny macierzy
23 sty 14:29
23 sty 14:51
Mariusz: Postron Masz równanie macierzowe Ax=λx gdzie A jest macierzą kwadratową, x niezerowym wektorem a λ skalarem (rzeczywistym bądź zespolonym) Przekształćmy teraz trochę to równanie Ax=λx Ax−λx=0 (A−λI)x = 0 Teraz skoro wektor x ma być niezerowy to macierz A−λI nie może być odwracalna a jaki mamy warunek na to aby macierz była odwracalna ? Oczywiście są też bezwyznacznikowe sposoby znajdowania wielomianu charakterystycznego Korzysta się tam z podstawowych wiadomości o funkcjach symetrycznych albo z twierdzenia Cayleya−Hamiltona λ3−12λ2−9λ+220=0 1 −12 −9 220 5 1 −7 −44 0 (λ − 5)(λ2 − 7λ − 44)=0 (λ − 5)(λ − 11)(λ + 4) = 0
31 sty 14:28