matematykaszkolna.pl
Katy w trójkacie Justyna: Dany jest Δ równoramienny ABC, w którym AC=BC=8 oraz AC=4* AB. Odcinek AD ,gdzie D jest punktem boku BC jest zawarty w dwusiecznej kąta CAB. Należy obliczyć cosinus najmniejszego kąta w trójkącie ABC. Prosze o podpowiedz. czy kat , o ktory pytaja jest przy wierzchołkuC? Czy jest to kat podzielony na dwa przez dwusieczna?
22 sty 13:37
chichi: tak, dwusieczną kąta nazywamy półprostą wychodzącą z wierzchołka tego kąta i dzielącą tenże kąt na dwa kąty jednakowej miary emotka
22 sty 14:54
Hala: Czyli jak dobrze rozumiem to będzie jeden z tych dwóch kątów?
22 sty 16:34
Mila: rysunek Dwusieczna kąta CAB − kąt A został podzielony
22 sty 17:01
chichi: "Czyli jak dobrze rozumiem to będzie jeden z tych dwóch kątów?" masz obliczyć cosinus najmniejszego kąta w ΔABC, czyli kąta cos(γ) z @Mila rysunku emotka
22 sty 17:40
Misia: Jak policzyc ten kat gamma? wiem,ze wszystkie kąty to 180 mam 4 alfa ale nie znam ich miary
24 sty 18:31
Mila: Np. Z twierdzenia cosinusów.
24 sty 22:20
Jolanta: AC=4*AB AB=2 z tw cosinusów 22=82+82−2*8*8cosγ 4=64+64−128cosγ 128cosγ=124
 31 
cosγ=

=0,96875
 32 
25 sty 00:15