matematykaszkolna.pl
ubezpieczenia mati: Rozważamy bezterminowe ubezpieczenie na życie dla (x), wylosowanego z populacji wykładniczej. Polisa wypłaci 1 w chwili śmierci, a opłacana jest za pomocą ciągłej renty życiowej składek ze stałą intensywnością netto. Niech L oznacza stratę ubezpieczyciela na moment wystawienia polisy. Oblicz Var(L) , jeśli δ/μ =1,769
21 sty 19:52