matematykaszkolna.pl
RP Aguś : Wybieramy losowo liczbę naturalną ośmiocyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma cyfr tej liczby jest równa 5, jeśli wiadomo, że w zapisie tej liczby nie występują cyfry większe od 3. Odp.: 3,5*10−6. Proszę o pomoc.
21 sty 17:50
wmboczek: osobno liczymy grupy liczb A 5 jedynek − ile jest sposobów wybrania 3 miejsc z 7 na cyfrę 0 B 3 jedynki i 1 dwójka − ile jest sposobów wybrania 4 miejsc z 7 na 0 razy 4 permutacje 1 i 2 C 1 jedynka i 2 dwójki − ile jest sposobów wybrania 5 miejsc z 7 na 0 razy 3 permutacje 1 i 2 D 2 jedynki i 1 trójka − ile jest sposobów wybrania 5 miejsc z 7 na 0 razy 3 permutacje 1 i 3 B 1 trójka i 1 dwójka − ile jest sposobów wybrania 6 miejsc z 7 na 0 razy 2 permutacje 3 i 2
21 sty 18:48